Zapraszamy na stronę

 www.cmentarz-szprotawa.pl


UPRZEJMIE INFORMUJEMY O OBOWIĄZKU WZNAWIANIA OPŁAT ZA MIEJSCA GRZEBALNE PO UPŁYWIE OKRESU 20 LETNIEGO


Wysokości opłat cmentarnych ustalone są Zarządzeniem Burmistrza Szprotawy

Nr. 0050/99/2016
z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia opłat i zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Szprotawie, dostępną na stronie UM w Szprotawie oraz na stronie administratora cmentarza. 
Link


Szanowni Mieszkańcy i opiekunowie grobów

     Uprzejmie informujemy wszystkich opiekunów grobów i rodzin osób pochowanych na terenie Cmentarzy Komunalnych Gminy Szprotawa o obowiązku wznawiania opłat cmentarnych związanych z grobem lub zarezerwowanym miejscem ( dotyczy to: opłaty za miejsce na 20 lat i opłaty eksploatacyjnej na 20 lat, bądź podanie informacji o chęci likwidacji grobu).

Opiekunowie grobów mogą sprawdzić ważność opłat oraz zaktualizować dane dysponentów grobów.

Wysokości opłat cmentarnych ustalone są Zarządzeniem Burmistrza Szprotawy Nr. 0050/99/2016 z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia opłat i zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Szprotawie, dostępną na stronie UM w Szprotawie oraz na stronie administratora cmentarza.

Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych opisuje Regulamin porządkowy dostępny w biurze administratora cmentarza.

W przypadku braku opłat zostaną podjęte kroki zmierzające do likwidacji nieopłaconych grobów.

W powyższych sprawach kontakt z Administratorem Cmentarza, ul. Warszawska 1, 67-300 Szprotawa, tel. 883 769 404, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15.00 


      W związku z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi w Gminie Szprotawa przez Szprotawski Zarząd Nieruchomościami "CHROBRY" Sp. z o. o., wszelkie formalności związane z regulacją płatności związanych z opłatami cmentarnymi, należy dokonywać w biurze Zarządcy w kaplicy cmentarnej w Szprotawie przy ul. Warszawskiej.

Opłaty można również wpłacać bezpośrednio na konto bankowe PKO BP S.A.68 1020 5402 0000 0902 0268 0445.
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 883 769 404.Internetowa wyszukiwarka grobów