INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

Szprotawski Zarząd Nieruchomościami zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót dekarskich na budynku gospodarczym Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 33 w Małomicach. Oferty prosimy złożyć w sekretariacie Spółki 'CHROBRY" do dnia 11.08.2021r godz 11.00.

Orientacyjny termin wykonania robót październik/listopad 2021r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty. (08.08.2021 r.)

Załącznik nr 1


INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „CHROBRY” Sp z o.o. w Szprotawie  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kotłowni gazowej w budynku zlokalizowanym   w Szprotawie przy ul. Niepodległości 15  (08.08.2021 r.)


Załącznik nr 1

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

na wykonanie kotłowni gazowej w budynku zlokalizowanym   w Szprotawie przy ul. Targowej (  galeria „TURKUS”, ) wraz z wykonaniem infrastruktury tj sieci przesyłowej na odcinku pomiędzy kotłownią a budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej Odrodzenia 11-13 w Szprotawie (02.08.2021)

Załącznik nr 1


INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

na wykonanie kotłowni gazowej w budynku zlokalizowanym w Szprotawie przy ul. Chrobrego 15, będącym własnością Szprotawskiego Zarządu Nieruchomościami Sp. z o.o. w Szprotawie. (28.06.2021 r.)

Załącznik nr 1


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę miału węglowego (05.03.2021r.)

Załącznik nr 1INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

na dostawę miału węglowego w 2021 roku (18.01.2021r.)

Załącznik nr 1


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż maszyn stolarskich (15.01.2021)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020 (20.11.2020)

Załącznik nr 1OGŁOSZENIE O OTWARCIU OFERT (23.12.2019 r.)

Załącznik nr 1INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

na dostawę miału węglowego w 2020 roku (12.11.2019 r.)

Załącznik nr 1   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na remont kominów oraz ocieplenie budynku - Wspólnota Mieszkaniowa Bema 1- 4 w Szprotawie (10.06.2019r.)

Załącznik nr 1


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę miału węglowego (07.01.2019r.)

Załącznik nr 1


INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

na dostawę miału węglowego w 2019 roku (09.11.2018 r.)

Załącznik nr 1OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na wymianę WLZ w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 14-19 w Szprotawie (08.03.2018r.)

Załącznik nr 1INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

na dostawę miału węglowego w 2018 roku (10.11.2016 r.)

Załącznik nr 1


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

naoferty na wykonanie przeglądu instalacji gazowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 26 – klatka A,B,C (30.08.2017r.)

Załącznik nr 1OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na remont dachu - Wspólnota Mieszkaniowa Świerczewskiego 2-3 w Szprotawie (23.05.2017r.)

Załącznik nr 1OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę miału węglowego (07.01.2017r.)

Załącznik nr 1OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na remont klatki schodowej - Wspólnota Mieszkaniowa Odrodzenia 11-13 w Szprotawie (02.01.2017r.)

Załącznik nr 1INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

na dostawę miału węglowego w 2017 roku (22.12.2016 r.)

Załącznik nr 1


SPROSTOWANIE

dotyczące reportażu P. Stonogi (25.11.2016 r.)

Załącznik nr 1OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na dostawę miału węglowego w 2017 roku (10.11.2016 r.)

Załącznik nr 1ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2016. (19.10.2016 r.)

Załącznik nr 1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

na remont instalacji gazowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Bronka Kozaka 10 w Szprotawie  będącym w zarządzie SzZN"CHROBRY" (21.04.2016 r.)

Załącznik nr 1
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę miału węglowego (07.01.2016r.)

Załącznik nr 1OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na dostawę miału węglowego w 2016 roku (23.11.2015 r.)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na remont klatki schodowej - Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 26 w Szprotawie (09.10.2015r.)

Załącznik nr 1


OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU (15.09.2015r.)

Dnia 30.09.2015 roku, o godzinie 8:10 odbędzie się licytacja lokalu mieszkalnego w Lesznie Górnym przy ulicy Szprotawska 11/13.
"Mieszkania niczyje" artykuł Gazety Lokalnej z dnia 20 sierpnia 2015r.

Wyjaśnienie - załącznik nr 1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na remont klatki schodowej - Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 25A w Szprotawie (17.07.2015r.)

Załącznik nr 1

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU (16.07.2015r.)

Dnia 13.08.2015 roku, o godzinie 9:10 odbędzie się licytacja lokalu mieszkalnego w Lesznie Górnym przy ulicy Szprotawska 11/13.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na remont dachu z wymianą pokrycia - Wspólnota Mieszkaniowa Chrobrego 12 w Małomicach (28.05.2015r.)

Załącznik nr 1OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na wymianę WLZ w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej róży Luksemburg 2 w Szprotawie (23.02.2015r.)

Załącznik nr 1
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę miału węglowego (07.01.2015r.)

Załącznik nr 1